top of page

O projekcie

Samantha Jones, Project Manager

CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2018 realizuje projekt „CKZiU odkrywa europejskie rynki pracy” Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 300 287,94 PLN. Partnerem projektu jest włoska organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii.

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych 27 uczniów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy i osobisty.

Na cel główny projektu składają się następujące cele szczegółowe:

  • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników, w tym przede wszystkim słownictwa zawodowego oraz ich motywacji do nauki języków,

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zgodny z kierunkami w których się kształcą,

  • zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu oraz ich rozwój osobisty,

  • zwiększenie przedsiębiorczości i samodzielności uczestników,

  • umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Założone cele zostaną osiągnięte poprzez realizację działań projektowych, w tym przede wszystkim organizację zagranicznej mobilności dla 27 uczniów (czterotygodniowe staże we Włoszech). Dodatkowo uczestnicy będą mieli zagwarantowane kompleksowe przygotowanie do odbycia mobilności zawodowej, w ramach którego uczniowie i uczennice uczestniczyć będą w zajęciach językowych, zajęciach na temat kultury, tradycji i obyczajów Włoch oraz spotkaniach z doradcą zawodowym. Przed wyjazdem zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wyjeżdżających uczestników i ich rodziców.

 

Udział w mobilności pozwoli uczniom zdobyć certyfikat Europass Mobilność oraz dokumenty potwierdzające udziałw mobilności i przygotowaniu do niej. Zdobyte certyfikaty zwiększą ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy oraz umożliwią im szukanie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Parmie wraz z wyżywieniem (kolacja i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż, ubezpieczenie, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwinięcia zdolności szkoły do realizacji inicjatyw międzynarodowych. Projekt umożliwi naszej szkole dalszy rozwój w obszarze współpracy międzynarodowej oraz zwiększy jej rozpoznawalność w lokalnym środowisku.

Rekrutacja do projektu odbędzie się  w XI - XII 2017 r. – jej dokładny termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela koordynator - Pani Barbara Pypno oraz sekretariat szkoły.

bottom of page