top of page

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2018 realizuje projekt „CKZiU odkrywa europejskie rynki pracy” Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 300 287,94 PLN.

Partnerem projektu jest włoska organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii.

Kontakt

Koordynator projektu:

Barbara Pypno

tel.: 501 431 563

e-mail: pypno@ckziu.gliwice.pl

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

contact
bottom of page