Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2020 roku  realizuje  projekt Erasmus +  „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”,  w ramach akcji: Mobilność osób uczących się i kadry

w ramach kształcenia zawodowego (KA102).

 

24 uczniów Centrum wyjedzie do Bolonii we Włoszech, gdzie  w okresie od 19 kwietnia do 16 maja 2020 r. będą odbywać praktyki we włoskich przedsiębiorstwach  oraz uczestniczyć w bogatym programie kulturowym.

 

Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską – kwota dofinansowania wynosi 62 170 EUR.

Partnerem projektu jest włoska organizacja Instituto per la Formazione l'Occupazione a la Mobilita z siedzibą w Bolonii.

 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w listopadzie 2019 roku.