09.01.2020 r.

Plan zajęć z przygotowania do projektu:

01.02.2020 r.

Poprawiony plan zajęć

04.12.2019 r.

Mamy wyniki rekrutacji!

Gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się na liście zakwalifikowanych i rezerwowych.

26.11.2019 r.

 

Uwaga kandydaci do Erasmusa!!!
w najbliższy piątek 29 listopada 2019 r. w Auli w godz od 9:30 do 10:30 odbędzie się test językowy. Około godz. 11:00 rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim i angielskim. Obecność obowiązkowa! Zapraszamy i trzymamy kciuki  

06.11.2019 r.

Drodzy Uczniowie,

jeśli chcecie dobrze przygotować się do rozmowy w drugim etapie rekrutacji, możecie zapoznać się z przykładowymi pytaniami w języku angielskim.

01.11.2019 r.

Chcesz zdobyć europejskie doświadczenie zawodowe?

od 6 listopada rozpoczyna się REKRUTACJA do projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”

nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-064148

W projekcie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie II klas z kierunków:

  • technik hotelarstwa,

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,

  • technik ekonomista,

  • technik obsługi turystycznej,

  • technik handlowiec.

 

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa i wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

  • zapoznać się z regulaminem rekrutacji (poniżej oraz zakładka rekrutacja)

  • pobrać i uzupełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej oraz zakładka rekrutacja). W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny,

  • przedłożyć go do uzupełnienia wychowawcy,

  • wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu - Pani Joanny Malkiewicz lub złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji i jej poszczególne etapy zostały przedstawione w regulaminie rekrutacji.

Formularze zgłoszeniowe można pobierać już od 6 listopada 2019 r. 

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 21 listopada 2019 r.

Projekt w całości finansowany jest z programu UE Erasmus +

05.03.2020 r.

W związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Europie, w celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla zdrowia uczestników i opiekunów projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”, Dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach, w porozumieniu z Urzędem Miasta Gliwice, podjął decyzję o wstrzymaniu mobilności do odwołania.

Wszystkie działania mające na celu przygotowanie  uczestników do mobilności zostały również wstrzymane z dniem 01 marca 2020 r.

W sytuacji braku zagrożenia, zajęcia kursu językowo-pedagogiczno-kulturowego oraz inne działania przygotowujące będą kontynuowane.