Kontakt

Koordynator projektu: Joanna Małkiewicz

e-mail: malkiewicz@ckziu.gliwice.pl

tel.: 506 435 776