October 03, 2017

Konferencja podsumowująca projekt

4 października 2017 r. o godz. 13.00 w CKZiU nr 1 odbyła się konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ pn. „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”.

W konferencji wziął udział zastępca dyrektora delegatury KO w Gliwicach Wojciech Zając, Wojciech Hupsh z Wydziału Edukacji UM w Gliwicach, przedstawiciele pracodawców branż hotelarsko-turystycznej, gastronomicznej, handlowej i  ekonomicznej:

Piotr Borecki – prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich

Ewa Dukland – Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych ZUS w Zabrzu.

Sylwia Majnusz – właścicielka Hotelu Silvia Gold

Cezary Kupis – szef kuchni w Hotelu Silvia Gold

Marcin Janiszewski – właściciel restauracji Szamma

Mirosław Stańczak - właściciel restauracji Szamma

Andrzej Zięba - Kierownik Pionu Hotelowego hotelu Diament

Dominika Gaczyńska-  Kierownik ds. Zasobów Ludzkich Leroy Merlin.

Obecny był również prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, Paweł Abucki, który ściśle współpracuje z CKZiU nr 1. Obecni byli również dyrektorzy gliwickich szkół zawodowych, rodzice uczestników projektu, uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 1 oraz uczestnicy projektu.

W sumie w konferencji udział wzięły 173 osoby.

 

Konferencję poprowadziły Karolina Otawa i Julia Pawłowska - uczestniczki projektu, które zapowiadając kolejne części spotkania, opowiadały o projekcie i korzyściach jakie z niego wyniosły, posługując się również językami niemieckim i angielskim. Pan Dyrektor Krystian Szatka przekazał najważniejsze informacje dotyczące projektu.

Na konferencji wyświetlona została prezentacja,  w której goście mogli zobaczyć kolejne etapy całego projektu, począwszy od przygotowania, poprzez pobyt w Lipsku, aż do powrotu do Gliwic. Prezentacja przedstawiała również bogaty program kulturalny, którzy nasi uczniowie zrealizowali podczas stażu.

W trakcie konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie, opinie niemieckich pracodawców, dokumenty ECVET.

W części oficjalnej wystąpili również przedstawiciele pracodawców, pani Sylwia Majnusz i pan Cezary Kupis z Hotelu Sylwia Gold, pan Andrzej Zięba z Hotelu Diament oraz pan Mirosław Stańczak z Restauracji Szamma. Głos zabrał również zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach pan Wojciech Zając. Wszyscy oni wskazywali na korzyści z udziału w projekcie i przełożenie takiego doświadczenia na zwiększenie szans na rynku pracy.

Po części oficjalnej odbyła się dyskusja, której tematyka związana była z realizacją projektu, rozwojem uczniów, możliwościami jakie stwarzają projekty realizowane przy wsparciu UE, staży za granicą, ale również u naszych polskich pracodawców, zwiększenia szans na rynku pracy uczniów realizujących projekty. Pracodawcy zadeklarowali chęć dalszej współpracy z CKZiU nr 1, również w ramach ewentualnych nowych projektów.

Uczestnicy projektu przygotowali dla gości poczęstunek w postaci niemieckich zakąsek.

Uczestnicy projektu przygotowali również inne materiały: informację o projekcie, folder o Lipsku – „Lipsk mniej znany”, w którym opisują miejsca, które odkryli i odwiedzili, przepisy przygotowanych zakąsek w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Po konferencji wszyscy uczestnicy mogli zaopatrzyć się w wydanie specjalne gazetki szkolnej, poświęconej projektowi i zawierającej m.in. wywiad z uczestnikami projektu.

Zobacz zdjęcia w galerii

September 30, 2017

Konferencja podsumowująca projekt

4 października 2017 r. o godz. 13.00 w Auli CKZiU nr 1 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia". W konferencji udział wezmą przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy gliwickich szkół, pracodawcy, przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą, rodzice , uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie, uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 1.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

July 24, 2017

Napisali o nas na stronach: www.24gliwice.pl

O naszym projekcie możecie przeczytać na stronach www.24gliwice.pl

June 19, 2017

Powiemy Wam jak było...

Uczniowie którzy wrócili z Erasmusa+ opowiedzieli nam czego się nauczyli, co zobaczyli i jak będą wspominać wyjazd na praktyki zawodowe do Lipska w ramach projektu "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia".

W ramach spotkań klasowych poszczególne grupy zawodowe, wspomagając się przygotowanymi przez siebie prezentacjami, zaprezentowali zdjęcia, odpowiadali na pytania i pokazali nam dlaczego warto brać udział w takich projektach. 

Zobacz zdjęcia w galerii

May 24, 2017

Uczniowie wrócili z praktyk !

Uczniowie CKZiU nr 1 w Gliwicach wrócili z praktyk zawodowych, które odbywali w Lipsku w Niemczech, w ramach projektu „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

28 uczniów CKZiU nr 1, kształcących się w jednym z czterech kierunków: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wzięło udział w czterotygodniowym stażu zagranicznym w Niemczech, który odbył się w terminie 23.04 – 20.05.2017 r.

 

Głównym celem stażu była m.in. poprawa znajomości języków obcych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków, zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat niemieckiej kultury i obyczajów, zwiększenie kompetencji interpersonalnych, rozwój osobisty oraz umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Nie mniej ważnym aspektem wyjazdu była integracja młodzieży z różnych kierunków kształcenia, umiejętność radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, organizacja pracy własnej i umiejętność funkcjonowania w grupie.

 

W czasie wyjazdu uczniowie skorzystali z bogatego programu kulturalnego. Zwiedzili Berlin, Drezno, Halle oraz oczywiście poznali Lipsk, który okazał się przepięknym miastem, z bogatą historią. 

 

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu przygotowane przez Vitalis GmbH – zagranicznego partnera oraz pisemne opinie niemieckich pracodawców. Otrzymają również certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje za granicą – Europass-Mobilność.

 

 

Projekt „ Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Partnerem projektu jest niemiecka firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz. Otrzymane dofinansowanie wynosi 63 892,00 EUR.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

April 10, 2017

Grupa - Lipsk 2017

Zapraszam wszystkich uczniów wyjeżdżających na Erasmusa+ do Lipska, do grupy na FB: Lipsk 2017

April 04, 2017

spotkanie przed wyjazdem

Przypominam o spotkaniu przed wyjazdem do Lipska, które odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. w auli o godz.12.45

March 12, 2017

Spotkanie z rodzicami

Informujemy, że 28 marca 2017 r. o godz. 16.40 na auli, odbędzie się spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów wyjeżdżających do Niemiec na praktyki zawodowe oraz ze wszystkimi uczniami biorącymi udział w projekcie "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia".

Obecność obowiązkowa!

March 12, 2017

Zmiana planu

informujemy, ze zajęcia z dnia 25 marca przesunięte zostały na 28 marca na godz. 15.00

March 08, 2017

Nie zapomnij!

W najbliższą sobotę 11 marca 2017 r. nie zapomnij o zajęciach językowych! 

Obecność obowiązkowa!

February 21, 2017

Uwaga!

W najblizszą sobotę wszystkie grupy będą realizować zajęcia z przygotowania do Erasmusa+.

Przypominam, że obecność na zajęciach jest OBOWIĄZKOWA!  

W trakcie zajęć przewiduję spotkanie z dyrektorem.

February 06, 2017

Przypominamy!

Przypominamy, że 11 lutego 2017 r.  w sali 106, odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów z klas 2al, 2au i 2bu (godziny - zobacz plan zajęć). Obecność obowiązkowa.

February 02, 2017

Ogłoszenie

Bardzo proszę wszystkie osoby, które jeszcze nie wypełniały listy z rozmiarami, o jej uzupełnienie. Listy dostępne u nauczycieli z przygotowania językowego.

January 11, 2017

Wyniki rekrutacji uzupelniajacej

Poniżej zamieszczam wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu, dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

January 03, 2017

Uwaga, Uwaga, Rekrutacja dodatkowa !!!

Ogłaszam rekrutację uzupełniającą do projektu "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia"
Formularz zgłoszeniowy można składać do poniedziałku 9 stycznia 2017 r. u pani wicedyrektor, pokój 121.

Formularz do pobrania na stronie www szkoły w zakładce Erasmus+/Rekrutacja lub u pani wicedyrektor.

December 18, 2016

Nowy termin zajęć z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym, które miały się odbyć 17 grudnia 2016 r. (odwołane z powodu choroby nauczyciela),  przeniesione zostały na 25 lutego 2017 r.na godz. 12.00.

December 15, 2016

Odwołane zajęcia

Informujemy, że zajęcia z doradcą zawodowym z dnia 17 grudnia 2016 r. zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.

December 12, 2016

Poprawka w planie zajęć

w najbliższą sobotę 17 grudnia pierwsze zajęcia przygotowawcze do Erasmusa+. Sprawdź plan zajęć.

November 27, 2016

Zebranie - Erasmus+

Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu Erasmus+ "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia" zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek 6 grudnia 2016 r. na auli, o godz. 12.55.

Bardzo proszę przynieść ze sobą podpisaną "Deklarację uczestnictwa".

 

Druk do pobrania poniżej lub u koordynatora projektu

November 24, 2016

Wyniki Rekrutacji

Drodzy Uczniowie,

wyniki rekrutacji są już dostępne.

Kliknij poniżej lub zobacz na tablicy Erasmusa+  w szkole na I piętrze (obok sekretariatu).

Bardzo proszę wszystkie zakwalifikowane osoby do odbioru dokumentu "Deklaracja uczestnictwa" u koordynatora projektu, pani wicedyrektor Barbary Pypno.

November 21, 2016

Wyniki juz wkrótce

II etap rekrutacji za nami. Uczniowie napisali test kompetencji językowych i pokazali się z jak najlepszej strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej :)

Wyniki już w piątek!

November 15, 2016

II etap rekrutacji

Pierwszy etap rekrutacji na Erasmusa+ "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia" już za nami.
Wszystkich, którzy złożyli formularze zapraszamy na II etap, 
w piątek 18 listopada 2016 r. na aulę, na 5 lekcji (11.20), obecność obowiązkowa.

November 07, 2016

Rekrutacja trwa!!!

Wszystkich zainteresowanych realizacją praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus+ "Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia", zapraszam do pobrania formularza zgłoszeniowego (w pokoju 121 lub u szkolnego opiekuna praktyk).

 

Wypełnione formularze należy złożyć w pokoju 121, najpóźniej do 15 listopada 2016 r.

Please reload

Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia

Lipsk  

23.04.-20.05.2017